Logo

Hội đồng cố vấn khoa học

 1. TS Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Bá Quang
 2. TS Thầy thuốc Nhân dân Nghiêm Hữu Thành
 3. TS Hồ Bá Do
 4. TS Nguyễn Thị Vân
 5. TS Nguyễn Thị Bích Thu
 6. Bs Lê Bá Thúc
 7. TS Bs Cấn Thị Cúc
 8. Mai Lệ Hoa
 9. TS Trần Thanh
 10. BSCKII Vũ Quang vụ
 11. Lương y Nguyễn Hữu Trọng
 12. Ths Bs Võ Văn Huy
 13. BSCKII Đặng Duy Chính
 14. Bs Lương Bích Thủy
 15. Lương y Phạm Trung Kiên
 16. Ths Nguyễn Thị Hương Giang
 17. DS Lê Thị Ban Mai
 18. DS Đoàn Thị Thu
 19. Bs Trần Thị Thu Phương
 20. Ths Phùng Thị Mỹ Hạnh