Logo

Tài liệu chuyên khảo

Cấp cứu say nắng say nóng

Lượt xem: 37 Ngày đăng: 15/07/2021

Bệnh lý thân nhiệt là loại bệnh lý có thể phòng ngừa được, đặc biệt ở những vùng có nhiệt độ cao. Lâm sàng thường gặp hai bệnh lý thân nhiệt chính có tính diễn tiến: lả nhiệt (heat exhausion) và thể nguy hiểm: say nắng – say nóng (heat stroke). CẤP CỨU SAY NẮNG […]

Các loại rối loạn nhip tim thường gặp và điều trị

Lượt xem: 68 Ngày đăng: 09/06/2021

Các loại rối loạn nhip tim thường gặp và điều trị Loại loạn nhịp Điều trị Loạn nhịp chậm (< 60 /p ): – Tìm và điều trị nguyên nhân nhịp chậm (suy tuyến giáp, suy tuyến yên, do thuốc, nhồi máu cơ tim) – Điều trị bản thân loạn nhịp khi có triệu chứng […]