Logo

Nghiên cứu về thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 – 23 tháng tuổi.

Lượt xem: 224 Ngày đăng: 05/05/2024

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới hai  tuổi  được  coi  là  đối  tượng  dễ bị tổn thương  nhất  do  nhu  cầu  cao  hơn  về các loại  thực  phẩm  giàu  năng  lượng  và  dinh dưỡng  để hỗ trợ sự tăng  trưởng  và  phát triển  thể chất  và  tinh  thần  của  trẻ. Tình trạng  dinh  dưỡng  của  trẻ bị tác  động  chi phối  bởi  nhiều  yếu  tố đa chiều nhưng yếu tố trực tiếp tác động và quan trọng nhất đó thực  trạng  thực hành nuôi dưỡng  hay chế độ ăn của trẻ.

Để góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em  6 -23  tháng  tuổi, cần tăng cường thông tin giáo dục truyền thông cung cấp kiến thức thức hành cho bà mẹ góp phần cải thiện thực hành nuôi dưỡng trẻ.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Y học thảm họa và Bỏng. 

 https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/281

Trường Cao Đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội.